divorce

Po co mi psycholog? Czyli jak trwoga, to do psychologa cz.1

Wszyscy mamy gorsze momenty w naszym życiu. Życie to mordęga, codziennie musimy podejmować setki decyzji, wybierać priorytety, mierzyć się ze swoimi słabościami i z problemami w relacjach. Każda interakcja z innymi wymaga od nas określonych sposobów reagowania. Wszyscy mamy momenty frustracji czy to w relacjach z przyjacielem, partnerem, rodziną, szefem i musimy rozwiązywać konflikty z nich wynikające. Istnieje wiele możliwych rozwiązań, natomiast z reguły gdy na czymś bądź na kimś nam najbardziej zależy wtedy najgorzej nam wychodzi. Dlaczego tak trudno jest nam manewrować w naszych relacjach? Ponieważ, gdy emocje są na wysokim poziomie nasze funkcje poznawcze ulegają stępieniu i znacznemu upośledzeniu powodując, że zamiast rozwiązać dany konflikt toniemy w nim zapętlając się coraz mocniej. Czasami sposób jaki stosujemy w procesie utrudnia nam osiągnięcie rozwiązania problemu. Jak to pięknie i przewrotnie powiedzial Bernard Shaw:

Najwiekszym problemem w komunikacji, jest iluzja, że do niej doszło.

O konflikcie mówimy wtedy, kiedy analizujemy różne zachowania w wyniku których zaistnieje dylemat pomiędzy członkami interakcji i możemy zauważyć następujące sposoby rozwiązania tego impasu stosowane przez ludzi.

  • Unikanie – jednostka unika problemu w nadziei że się on się rozproszy i rozmyje. Problem sobie pęcznieje i wybucha z podwójną mocą kiedy to już nie można go zignorować.
  • Określenie swojego stanowiska – ludzie wybierający ten sposób radzenia sobie z problemem są bardzo agresywni i kontrolujący w sposobie ekspresji. Ponieważ boja się ze ich potrzeby nie będą brane pod uwagę jeżeli nie określą swoich warunków w sposób stanowczy i przywódczy.
  • Poddanie się – często widziane jako sposób dyplomatyczny, osoba podporządkowuje się do potrzeb innych mając nadzieje że w ten sposób utrzyma pożądaną relacje.
  • Kompromis/poświęcenie się – ta metoda jest swego rodzaju ustępstwem i choć wydaje się być dobrą drogą, to nie jest najlepszym rozwiązaniem. Osoby z tej kategorii tworzą sekwencje kompromisów, natomiast skupiają się na swoich potrzebach a nie uwzględniają potrzeb innych.
  • Współpraca – ludzie wybierający ten sposób rozwiązywania konfliktów skupiają się na osiagnięciu takiego rozwiązania, gdy obie strony osiągają swój cel. Szukają wspólnych aspiracji i potrzeb uważnie słuchając drugiej strony konfliktu. Ten sposób wymaga dużo asertywnosci, zaangażowania i stałej komunikacji pomiędzy stronami.

Ostatecznie, zrozumienie swoich pragnień i potrzeb, jak i swoich wzorów zachowania pomoże osiągnąć osobie wewnętrzny wgląd. Pomoc psychologa w sytuacjach konfliktowych polega na pomocy określenia punktów niezgody z perspektywy neutralnej strony, co pozwoli osobie zrozumienie nie tylko swoich zachowań, ale i zauważenie drugiej strony bez oceniania jej. W trakcie procesu terapii można przećwiczyć skuteczne sposoby komunikacji i wypracować umiejętność poszerzenia swojego postrzegania problemu w duchu współczującego zrozumienia.

Leave a Reply

Your email address will not be published.