arteterapia

Dlaczego arteterapia pomaga rozładować napięcie?

O Arteterapii

Czym jest arteterapia? Arte – to łacińskie słowo oznacza wykonanie czegoś w sposób doskonały (ars-sztuka). Słowo terapia, pochodzi od greckiego therapeuein – opiekować się, przywracanie zdrowia, leczenie. Arteterapia – to leczenie przez sztukę. Terapia to wyspecjalizowana forma oddziaływania w obszarze fizycznego i psychicznego funkcjonowania człowieka, bez pomocy środków farmakologicznych. Zakres sztuk przy pomocy których można leczyć jest znaczny. Mamy więc do wyboru, między innymi:

arteterapia – terapia za pomocą sztuk, głównie manualnych, plastycznych
biblioterapia – terapia przy wykorzystaniu słowa, publikacji, z łac. biblion – książka
choreoterapia – leczenie za pomocą tańca
chromoterapia – leczenie z wykorzystaniem kolorów
dramatoterapia/psychodrama – terapia z wykorzystaniem przedstawienia teatralnego, podczas tworzenia i uczestniczenia w nim, z gr. drama – gra sceniczna, efekt sceniczny
ergonoterapia/ergoterapia (terapia zajęciowa) – z gr. ergon – praca, zajęcie, jest to wyspecjalizowana forma rehabilitacji organizowana w zakładach ceramicznych, rzeźbiarskich
muzykoterapia – leczenie przy pomocy muzyki
socjoterapia – terapia poprzez przebywanie w zorganizowanej grupie społecznej

Wszelkie działania terapeutyczne powinny obejmować następujące czynniki:

  • wiek uczestnika
  • brak lub rodzaj schorzenia
  • formy leczenia, tzn. oddziaływania terapeutycznego
  • miejsce pobytu dziecka (np. dom rodzinny, placówka wychowawcza, szpital)

Podsumowując, terapia sztuką obejmuje wszelkie formy oddziaływania takiego, gdzie artystyczne środki wyrazu są wykorzystywane w procesie leczenia w odniesieniu do dorosłych i dzieci.

Cele arteterapii

Najważniejszym celem arteterapii jest polepszenie funkcjonowania człowieka, zapobieganie trudności życiowych i ułatwienie w pokonaniu przeszkód stojących na drodze ku samorealizacji. Człowiek w procesie tworzenia, przy pomocy specjalisty w sposób nie zagrażający samoocenie zauważa swoje problemy i zahamowania, po czym w sposób symboliczny pokonuje je przy użyciu sztuki – procesu tworzenia. Arteterapia, dzięki swojej funkcji ekspresyjnej w sposób bardzo istotny wpływa na ujawnianie emocji, nawet tych ukrytych. Dla uczestnika jest to ogromna wartość poznawcza, dzięki której może określić swoje odczucia, oswoić się z nimi i zaakceptować je.

Korzyści artetrapii

  • Dzieci – to grupa, gdzie z powodów rozwojowych trudno jest o werbalizację uczuć, dlatego przekazanie ich w procesie tworzenia stanowi wiarygodne narzędzie diagnostyczne dla specjalisty, ale także pozwala dziecku na swobodne wyrażenie siebie. W razie trudności, terapeuta jest w stanie pomóc w procesie ekspresji oraz przepracowania emocji, z którymi mały człowiek nie potrafi się zmierzyć, np: agresja, wstyd, poczucie winy
  • Przeciętny człowiek – terapeuta towarzyszy w trakcie tworzenia i pomaga w odkrywaniu nowych sfer odczuwania a także tłumaczy emocje, których jednostka doświadcza w procesie. Prowadzi to do głębszego poznania i uświadomienia sobie relacji z otaczającym nas światem
  • Ludzie z niepełnosprawnościami, osoby starsze – terapia poprawia funkcjonowanie umysłowe, usprawnia manualnie, poprzez jej funkcję stymuluje aktywność mózgową. Wpływa też relaksacyjnie, co zmniejsza niektóre symptomy chorobowe: ból, niepokój, napięcie

Leave a Reply

Your email address will not be published.